Konzorcij
in sodelavci

Projektni konzorcij vključuje najaktivnejše raziskovalne skupine na področju govorjenega jezika in jezikovnih tehnologij v Sloveniji.

Koordinator

Jezikoslovni partnerji

Tehnični partnerji